DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.09.2022 08:35:17

Vítejte na stránkách kanceláře FINEKO‚ spol. s r.o.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ


 

Významnou část činnosti naší firmy představuje oceňování majetku - oceňování nemovitostí.
Nabízíme zpracování znaleckých posudků dle cenových předpisů pro převody nemovitostí a související daňové účely.
Oceňujeme věcná břemena pro daňové účely i jejich sjednávání.
Zpracováváme posudky pro dražby nemovitostí, konkursní a exekuční řízení.
Provádíme tržní oceňování veškerých nemovitostí a odhady obvyklých cen pro sjednávání kupní ceny, převody majetků, ocenění majetkových vkladů do obchodních společností apod.
Zpracováváme posudky o ceně nemovitostí, areálů, podniků ad. pro bankovní účely a zřízení zástavních práv.
Vypracováváme odborné posudky fyzickým i právnickým osobám pro úvěrová řízení u všech bankovních ústavů převážně v regionu Vysočiny jako smluvní znalci, mj. pro komerční a investiční úvěry nebo pro hypoteční úvěry např. u:

            Československé obchodní banky, a.s.
            České spořitelny, a.s.
            
Komerční banky, a.s.
            Volksbank CZ, a.s.
            Erste bank, a.s.
            
Raiffeisenbank, a.s.
            GE Money Bank, a.s
            Hypotéční banky, a.s
            Wüstenrot hypotéční banky
            Citibank, a.s.
    
            Equa Bank    

            mBank
            FIO banky

pro úvěry poskytované stavebními spořitelnami:
            Raiffeisen stavební spořitelnou
            Českomoravskou stavební spořitelnou
            ČS - stavební spořitelnou
            Modrou pyramidou stavební spořitelnou
            Wüstenrot stavební spořitelnou..ad.

Osvědčení:
Pracovníci naší kanceláře s udělenou koncesí v daném oboru mají mnoholetou zkušenost s tržními odhady a sjednáváním kupních cen při zprostředkování prodeje nemovitostí i praxi s úředním oceňováním dle cenových předpisů.
Jsou řádní členové mj.:
-  České komory odhadců majetku s osvědčením pro tržní oceňování majetku mj. pro bankovní účely
-  Asociace znalců a odhadců ČR
-  České společnosti certifikovaných odhadců majetku

-  Vlastní licenci na oceňování systémem znaleckého ústavu A-Consult plus, na použití metodiky ČKOM, metody tržního 
    oceňování  nemovitostí pro úvěrová řízení u České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisenbank, programový
    systém TOMAS ad. pro GE MB ad.
-  Vlastní certifikáty Odhadce nemovitostí - pracovník firmy pro účely oceňování nemovitostí certifikován Bankovním 
    institutem VŠ a.s. i Společností pro certifikaci odhadců majetku při ČKOM (Společnost pro personální certifikaci, o.p.s.)
    akreditovanými dle mezinárodních norem Českým institutem pro akreditaci.

V rámci oceňování činnosti provádíme poradenskou činnost a poskytujeme konzultace v oblasti cen nemovitostí a podniků včetně věcných břemen.

Majitelům nemovitostí poradíme s odhadem tržní hodnoty, např. při úvahách o prodeji, sjednávání kupní ceny, jednání o poskytnutí úvěru a použití nemovitostí jako zástavy apod.

Rychle - levně
Odborné posudky vypracováváme dle požadavku i ve zkrácených termínech a v přijatelných cenových relacích. Veškeré posudky zajišťujeme přímo svými odborníky bez zprostředkování jiných odhadců a firem, a tedy bez dalších režijních nákladů, takže ceny našich služeb jsou levnější, pohybují se na spodní hranici rozpětí běžně účtovaných cen. Individuálně, zejména v případě požadavku klienta na další služby (převod nemovitostí, zprostředkování prodeje apod.), lze sjednat vypracování posudku za podstatně sníženou cenu.

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

Nová webová stránka snadno a rychle